Kurzy podzim / zima 2018

Kalendář akcí & příměstské tábory

Kdy: tábory se konají v termínech 16. - 20. 7. 2018 a 6. - 10. 8. 2018, vždy od 7.15 do 18.00
Kde: ve Sportovním centru Hlubočinka u Prahy

Na co se děti můžou těšit:
Turnus "C" 16. - 20. 7. 2018 bude se zaměřením (nikoliv však výhradně) na florbal a míčové hry a děti se mohou těšit především na sportovně laděnou zábavu.
Turnus "F" 6. - 10. 8. 2018 bude se zaměřením na badminton s trenérem Milanem Křivánkem, který dětem předá něco ze své lásky k badmintonu a sportu obecně.
Tábory jsou zaměřeny především na to, aby se děti hravou formou seznámily se sportem a získaly pro něj nadšení a chuť věnovat se mu i nadále, našim cílem je, aby čas u nás děti strávily aktivně a domů se večer vracely s úsměvem na tváři a se spoustou hezkých zážitků. Děti naučíme základům florbalu, badmintonu, ping-pongu, kulečníku a tenisu. Pro děti již pokročilé v těchto uvedených sportech je možnost vylepšení jejich dosavadní techniky pod vedením zkušených instruktorů - sportovců.

Jak dítě přihlásit:
Odešlete nám přihlašovací e-mail s vyplněnými údaji. Jakmile ho obdržíme, zašleme Vám potvrzení o přijetí s pokyny k provedení platby. Přihlášení je platné na základě uhrazeného účastnického poplatku. Platbu je nutné provést před nástupem dítěte na příměstský tábor, optimálně bankovním převodem týden před nástupem, nejpozději však v den nástupu na recepci SC hotově nebo kartou.

Cena:
Celý turnus: 2 750 Kč (550 Kč /den), jeden den: 650 Kč /den

Účastnický poplatek je stanoven na 2 750 Kč za 1 dítě/turnus. V případě přihlášení sourozence činí cena 2 500 Kč za každé další přihlášené dítě. Platbu je nutné provést před nástupem dítěte na příměstský tábor. Optimálně týden před nástupem bankovním převodem, nejpozději však v den nástupu na recepci SC hotově nebo kartou.

Cena zahrnuje: oběd, dopolední a odpolední svačinu, pitný režim, zajištění vedoucích a instruktorů, školení vedoucích, přípravu a produkci táborového programu, kompletní materiální a bezpečnostní vybavení pro hry a aktivity, odměny pro děti za hry a soutěže, skvělé zážitky :-)

ČASTÉ DOTAZY:
Od kolika let můžu přihlásit své dítě na příměstský tábor?
Naše tábory jsou pro děti od 7 let.

Může dítě přicházet a odcházet samostatně?
Kromě prvního dne, kdy je nutné podepsat bezinfekčnost při předání dítěte, je možné na základě písemného svolení rodičů, aby dítě odcházelo samostatně.

Jak je to s jídlem a pitným režimem? Stravování je zajištěno 3x denně (2x svačinka a teplý oběd), samozřejmostí je celodenní pitný režim v podobě ochucené vody nebo čaje.

Jaké mají děti zázemí a jak se řeší nepřízeň počasí? V případě nepříznivého počasí máme k dispozici sportovní halu a studio, kde děti tráví čas hrami.

Jak dlouho předem je třeba poslat přihlášku a platbu? Přihlášku je možné zaslat kdykoliv, nejpozději však 24 hodin před nástupem dítěte na tábor. Platbu je třeba provést do 5 dnů od potvrzení přihlášky nebo nejpozději v den účasti dítěte na příměstském táboře před jeho předáním (hotově nebo kartou na recepci SC).

PRAKTICKÉ INFORMACE
PRVNÍ DEN NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE:

1. Osobně dovedete dítě na recepci Sportovního centra Hlubočinka u Prahy s.r.o. Děti přebíráme od 7.15 do 8.00. Vyzvednutí dětí probíhá po skončení programu v době mezi 17.30 až 18.00. Prosíme, dostavte se včas. Děkujeme.

2. Pokud jste ještě neuhradili poplatek za pobyt, zaplatíte jej před předáním dítěte hotově či kartou na recepci.

3. V případě, že chcete aby dítě bylo vyzvednuto jinou osobou, musíme od Vás při převzetí dítěte obdržet písemné potvrzení se jménem osoby, která bude dítě vyzvedávat. Potvrzení vložte prosím do obálky s ostatními důležitými dokumenty (viz níže).

4. V případě, že dítě bude na tábor a z tábora docházet a odcházet v dalších dnech samo, musíme od Vás při prvním převzetí dítěte obdržet písemné potvrzení. Potvrzení vložte prosím do obálky s ostatními důležitými dokumenty (viz níže). Zodpovědnost za dítě přebírá instruktor, pod záštitou Sportovního centra Hlubočinka u Prahy s.r.o., v době od vstupu dítěte do sportovní haly do jeho odchodu ze sportovní haly a to pouze v době konání tábora mezi 7.15 až 18.00. V době, kdy dítě přichází do Sportovního centra samo či v doprovodu jiného rodiče či kamarádů a kdy SC samo či v doprovodu jiného rodiče či kamarádů opouští, nenese Sportovní centrum Hlubočinka u Prahy s.r.o. za dítě odpovědnost.

5. Na recepci / instruktorovi odevzdáte obálku se jménem dítěte a kontaktem na rodiče, která bude obsahovat:
• Originál nebo ofocená kopie průkazu zdravotní pojišťovny
• Pravidelné léky pro dítě, pokud nějaké užívá s popisem denního dávkování.
• Finanční hotovost pro dítě - dle vlastního uvážení.

6. Na místě podepíšete a do výše uvedené obálky vložíte:
• Písemné prohlášení rodičů o bezinfekčnosti a zdravotním stavu dítěte (viz druhá část přihlášky) - potvrzení nesmí být starší než 24h.
• Souhlas s pořizováním fotografií během příměstského tábora za účelem propagace haly a jejích aktivit.

7. Informujete instruktora o zdravotním stavu dítěte. Upozorňujeme, že pokud dítě nebude zdravé, instruktor může dítě při nástupu odmítnout.

CO SI VZÍT S SEBOU:
- láhev na pití
- kšiltovku / šátek na hlavu
- sportovní obuv a oblečení na ven (nepromokavou bundu)
- sportovní obuv se světlou podrážkou a oblečení do tělocvičny
- papírové kapesníky
- léky, které pravidelně užívá
- ofocenou kartičku pojištěnce

UPOZORNĚNÍ:
PO DOBU KONÁNÍ PROGRAMU OD 7.15 DO 17.30 HOD NENÍ DĚTEM POVOLENO POUŽÍVAT MOBILNÍ TELEFON - NARUŠUJE TO PROGRAM A ODPOUTÁVÁ POZORNOST I OSTATNÍCH DĚTÍ. Mobilní telefon si mohou děti odložit do uzamykatelné skříňky v šatně spolu s ostatními věcmi. Pozor, skříňka není trezor a za cenné věci jako jsou telefony, větší obnos peněz a drahé hračky neručíme. Děkujeme za pochopení.

Upozorňujeme, že pokud se dítě na táboře nebude chovat podle zásad fair play a bude svým neukázněným chováním opakovaně narušovat kolektivního ducha a omezovat tak ostatní účastníky tábora i trenéry, vyhrazuje si Sportovní centrum Hlubočinka u Prahy s.r.o. právo dítě z tábora vyloučit. Míru chování vždy určuje instruktor, účastník kurzu nebude vyloučen bez předchozího upozornění a konzultace jeho chování s rodiči. V případě, že dojde k předčasnému vyloučení dítěte, za které byl uhrazen poplatek na celý týden či předem na více dnů, bude rodičům vrácena jeho poměrná část, odpovídající počtu zbylých dnů daného turnusu.

Pro více informací volejte na tel.: +420 739 005 456 nebo +420 733 125 540 a pište na e-mail info@sporthlubocinka.cz.

Program turnusu C
Program turnusu F
Přihláška a potvrzení bezinfekčnosti